Kiedy najmądrzej pojechać do Indii?

Indie są ogromnym państwem rozciągającym się od 8 do 33 równoleżnika o ogromnej wielorakości ukształtowania terenu, od wielkich równin, kotlin rzecznych, aż do łańcuchów górzystych Himalajów.
3 miesiące ago