Kiedy najmądrzej pojechać do Indii?

Indie są dużym krajem rozciągającym się od 8 do 33 równoleżnika o ogromnej rozmaitości ukształtowania terenu, od wielkich równin, dolin rzecznych, aż do łańcuchów górskich Himalajów.
3 miesiące ago