Kiedy najmądrzej pojechać do Indii?

Indie są wielkim krajem rozpościerającym się od 8 do 33 równoleżnika o dużej wielorakości uformowania terenu, od wielkich równin, kotlin rzecznych, aż do łańcuchów Himalajów.
10 miesięcy ago